پنل های خورشیدی kyocera

kyocera پنل های خورشیدی kyocera | یو پی اس | باتریپانل های فتولتائیک انرژی نوری را مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند.اصل مقدماتی در این تکنولوژی پدیده فتوالکتریک است. سلول های فتولتایی (سلول خورشیدی) کریستال هایی هستند که از لایه های نازک از جنس نیمه هادی ساخته شده اند .هنگامی که نور وارد کریستال می شود الکترون هایی که بوسیله نور تولید میشوند تولید اختلاف پتانسیلی بین وجوه بالایی و پایینی سلول می شود .
برحسب نوع سیلیکون کریستالی استفاده شده می توان پنل های خورشیدی را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد.

  • مونو کریستال یا یک کریستالی
  • پلی کریسستال یا چند کریستالی

لطفا برای استعلام قیمت پنل های خورشیدی kyocera ، با کارشناسان فروش شرکت تماس بگیرید:

یو پی اس تهران, یوپی اس تبریز, یو پی اس اصفهان,یو پی اس مشهد